strzałka

Technologie

Ubojania indyków Nejenom kvalitní surovina, ale také technologie hraje rozhodující roli v procesách spojených s porážkou krůt a s porcováním masa. Nad celým technologickým procesem porážky a porcování má dohled specializovaná skupina technologů a systém monitoringu, který umožňuje okamžitě reagovat a běžně eliminovat poruchy, které se mohou vyskytnout. Díky tomu nekvalitní výrobky netrefí do prodeje. Společnost INDYK-ŚLĄSK snaží se vyhovět požadavkům svých zákazníků a proto koupila nejmodernější výrobní linky a také zavádí progresivní technologie, které v blízké budoucnosti budou určovat nové standardy kvality výroby. Současně společnost školí pracovníky a vedení, aby plně využivali koupená zařízení. Díky takové politice řízení společnosti, naše výrobky charakterizuje vysoká kvalita, výživná hodnota a také sterilita všech našich produktů.