strzałka

Historia firmy

Ubojania indykówFirma INDYK-ŚLĄSK działa na polskim rynku od 1997 roku. Jej korzenie sięgają Gospodarstwa Rolnego, które zajmowało się hodowlą indyka rzeźnego, a z czasem rozpoczęło indywidualny ubój i hurtową sprzedaż elementów indyczych. Dynamiczny rozwój Gospodarstwa Rolnego doprowadził do wyodrębnienia się firmy INDYK-ŚLĄSK, jako samodzielnej ubojni, która w chwili obecnej dzięki swej determinacji prężnie działa na rynku ciągle rozwijając się i bogacąc o nowe doświadczenia. Firma posiada fermy, gdzie hodowane są indyki i rzeźne dla własnych potrzeb. Rozpoczynając swą działalność firma INDYK-ŚLĄSK liczyła się z istniejącą konkurencją oraz koniecznością ciągłych inwestycji mających na celu w jak najwyższym stopniu zaspokojenie potrzeb swych odbiorców. Sukcesem ogromnych nakładów inwestycyjnych dla naszego przedsiębiorstwa było otrzymanie decyzji z dnia 1 lipca 2004 roku Państwowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach dotyczącej pozwolenia na handel na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej.

Proces rozwoju firmy INDYK-ŚLĄSK charakteryzuje się ogromną dynamiką i kreatywnością, której potwierdzeniem jest ciągłe doskonalenie technologii produkcji i podwyższanie jakości naszych produktów ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, nad którym bezpośrednio czuwa Lekarz Weterynarii, jak również kadra wyszkolonych w tej dziedzinie specjalistów.

Firma posiada wdrożony system HACCP, czyli analizę zagrożeń w krytycznych punktach kontroli, który posiada międzynarodową akceptację jako system zapewniający bezpieczeństwo żywności.

Celem strategicznym i nadrzędnym firmy INDYK-ŚLĄSK jest wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów, a także przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.

O osobach zaangażowanych w jej rozwój... Tak szybki i niebywały rozwój firmy INDYK-ŚLĄSK nie byłby możliwy bez zaangażowania pracujących w niej ludzi. Kapitał ludzki stanowi integralną część naszego przedsiębiorstwa. Mając tego świadomość zarząd nieustannie doskonali istniejące warunki zatrudnienia dążąc w ten sposób do zatrzymania najbardziej wartościowych pracowników, jak również do pozyskania nowych. Obok najnowszych technologii i niezawodnego sprzętu naszym największym potencjałem są ludzie oraz tkwiące w nich możliwości, zdolności i profesjonalizm.

O pomocnej współpracy wielu osób i instytucji... Proces powstawania firmy wspierany był doskonale układającą się współpracą z władzami lokalnymi gminy Zbrosławice oraz miasta Tarnowskie Góry. Warto nadmienić, iż dzięki rozwojowi firmy znalazło w niej zatrudnienie ponad 400 osób.