strzałka

Historie společnosti

Ubojania indyków Společnost INDYK-ŚLĄSK působí na polském trhu od roku 1997. Její začátky sahají Zemědělského hospodářství, které se zabývalo chovem krůt a časem začalo samostatně porážet krůty a také zahájilo velkoobchodní prodej krůtích elementů. Díky dynamickému rozvoji zemědělského hospodářství vznikla společnost INDYK-ŚLĄSK - samostatné jatka. V současné době, díky své determinaci, společnost se stále dynamicky rozvíjí a získává nové zkušenosti na trhu. Společnost vlastní farmy, na kterých chová krůty pro vlastní potřeby. Už od začátku svého působení společnost INDYK-ŚLĄSK počítala s existující konkurencí a také s nutností neustálých investic, kterých účelem je uspokojení potřeb našich odběratelů. Díky obrovským investicím jsme dosáhli úspěchu, kterým je vydání dne 1.7.2004 r. Státním Veterinárním Ústavem v Tarnowských Górách rozhodnutí o povolení na prodej do členských států EU. (Příloha: Rozhodnutí PiW TG-UE/1/2004)

Nově jsme získali rozhodnutí Veterinárního ústavu ze dne 14.8.2013, které nám povoluje rozšířit činnost o výrobu Syrových masných výrobků (Příloha: PIW TG 24133901/2/2013).

Proces rozvoje společnosti INDYK-ŚLĄSK charakterizuje velká dynamika a kreativita, které důkazem je neustále zdokonalování výrobní technologie a zlepšování kvality naších výrobků, se speciálním důrazem na zdravotní bezpečnost, nad kterým bdí přímo veterinář a tím odborníků speciálně vyškolených v této oblasti.

Společnosti má zavedený systém HACCP, tj. analýzu rizik na kritických kontrolních místech, který je mezinárodně akceptován, jako systém zabezpečující bezpečnost potravin. Strategickým a nadřízeným cílem společnosti INDYK-ŚLĄSK je vycházet vstříc požadavkům zákazníků a předvídání jejich očekávání.

O osobách angažovaných do rozvoje společnosti… Tak mimořádně rychlý rozvoj společnosti INDYK-ŚLĄSK by nebyl možný bez angažovanosti lidí, kteří v ní pracují. Lidský kapitál představuje pevnou část našeho podniku. S tímto vědomím, představenstvo neustále zdokonaluje pracovní podmínky a takto směřuje k udržení nejhodnotnějších zaměstnanců a k získání nových. Naším největším potenciálem jsou, vedle nejnovějších technologií a spolehlivého technického vybavení, lidé a možnosti, které v nich dřímou, jejich schopnosti a profesionalismus.

O spolupráci mnohých osob a institucí… Proces vzniku společnosti byl podporován dokonalou spoluprací s lokální samosprávou obce Zbrosławice a města Tarnowskie Góry. Je nutno zmínit, že, díky rozvoji společnosti, bylo v ní zaměstnaných 400 osob.