strzałka

Certifikáty

V souladu s požadavky EU, naše společnost zavedla mezinárodní kontrolní systém HACCP, který považuje se za systém garantující zdravotně nezávadné výrobky. Zkratka HACCP byla přejata z angličtiny. Celý název tohoto systému kontroly kvality zní : "Hazard Analysis and Critical Control Points", tj. Anlaýza rizik a tvorba kritických kontrolních bodů. Tento systém organizuje činnosti v podnikách, které zabývají se potravinami. Systém HACCP je považován za nejefektivnější nástroj, který zachraňuje potraviny před rizikem kontaminace a zaručuje, že výrobky budou zdravotně nezávadné.

V EU základní a obecná pravidla GMP/GHP týkající se výroby potravin obsahuje směrnice 93/43/EWG o hygieně potravin. Tato směrnice je adresována na země EU, které musely uvést její ustanovení do státního zákona. Toto znamená, že v každém státě patřícím k EU, firmy zabývající se výrobou nebo nakládáním s potravinami musí povinně uplatňovat základní pravidla Správné hygienické praxe. Směrnice 93/43/EWG zavazuje všechny společnosti zabývající se výrobou, rozvozem, skladováním, přepravou a uváděním do oběhu potravin k zavedení systému HACCP.