strzałka

Spoluprce

Ubojania indykówDoufáme, že dynamika vývoje společnosti INDYK-ŚLĄSK a také vysoká kvalita našich výrobků dá podnět k zahájení spolupráci s naší firmou. Jsme přesvědčení, že těžká práce lidí pracujících pro její vývoj, vzbuzuje důvěru ve vztazích s našimi dosavadními a budoucími odběrately.

Současně chceme garantovat, že vynaložíme mnoho úsilí, aby tato spolupráce byla úspěšná jak pro Vás tak pro nás. Jsme otevření na všechny připomínky a nabídky ke spolupráci. Vše zainteresované osoby srdečně zveme ke spolupráci. V dokonalé úctě.

Představenstvo